Szkolny Konkurs Wiedzy o Rosji

W dniach 24.02.-26.02. w Gimnazjum został przeprowadzony Szkolny Konkurs Wiedzy      o Rosji. Jego celem było wzbogacenie wiedzy uczniów o tym kraju, wzbudzenie zainteresowania  jego bogactwem kulturowym oraz zwiększenie motywacji  do nauki języka rosyjskiego. 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas drugich i trzecich. Uczestnicy przez trzy dni otrzymywali zestawy pytań, na które należało udzielić odpowiedzi w domu. Pytania konkursowe dotyczyły zagadnień z zakresu geografii, literatury, filmu. Uczniowie poszukiwali odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji. Głównie jednak korzystali      z zasobów Internetu. Wśród pytań znalazły się również zagadki w języku rosyjskim, sprawdzające znajomość słownictwa, jak również mobilizujące uczniów do  skorzystania      ze słownika rosyjsko- polskiego.

Po trzydniowych zmaganiach została wyłoniona lista zwycięzców konkursu. Cztery osoby uzyskały I miejsce. Należały do nich: Justyna Gorka, Agata Jędrzejowska, Aleksandra Lipa oraz Justyna Zapała. Miejsce II zajęli: Agnieszka Malinowska i Sebastian Tomaszkiewicz. Na miejscu III znaleźli się: Anita Gwadera, Wiktoria Błaszczyk i Karolina Chruścińska.

W dniu 13 marca odbył się drugi etap konkursu, którego celem było wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej. Ten etap miał formę testu , w którym należało wykazać się wiedzą zdobytą w I części konkursu, jak również znajomością ciekawostek o Rosji zawartych na stronie internetowej www. rosjapl.info .

Zwyciężczynią okazała się uczennica klasy IIB, Justyna Zapała.