Wewnątrzszkolny  konkurs  wiedzy ,, Pamiętaj ! Zdrowie masz tylko jedno!”

11. 12. 2023r. odbyło się wręczenie nagród uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w wewnątrzszkolnym  konkursie  wiedzy ,, Pamiętaj! Zdrowie masz tylko jedno! ‘’.

Nagrody zostały ufundowane przez Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy.

Konkurs wiedzy o zdrowiu odbył się 28.11.2023r. w dwóch  kategoriach wiekowych :

  • klasy IV – V  (  15 uczniów ),
  • klasy   VI – VIII (  42 uczniów )

Ogółem do konkursu przystąpiło  57 uczniów.

W kategorii : klasy IV – V czołowe miejsca zajęły uczennice  :

  1. Wiktoria Dziedzic –  kl. V A
  2. Zofia Nosol  –            kl.  IV
  3. Anna  Piras  –            kl.  V A
  4. Gabriela Curyl  –       kl.  IV

W kategorii : klasy VI  – VIII  czołowe miejsca zajęli  uczniowie   :

  1. Julia  Andrejas      –  kl. VII B
  2. Kinga  Nowak       –   kl. VII B
  3. Aleksandra  Woźniak  i  Filip  Małas   kl. VIII A
  4. Maja  Kwaśniewska  –  kl. VIII A

Nikola Ziętal    – kl. VI A  : wyróżnienie

Życzymy wszystkim dużo zdrowia !!!