„Wiosna w przyrodzie”

Wio­sna w kwiet­niu zbu­dzi­ła się z rana,
Wy­szła wpraw­dzie tro­szecz­kę za­spa­na,
Lecz zaj­rza­ła we wszyst­kie za­kąt­ki:
– Za­czy­na­my wio­sen­ne po­rząd­ki (….)

Jan Brzechwa

Konkurs Recytatorski od kilku lat wszedł na stałe do kalendarza wydarzeń w oddziałach przedszkolnych.   Tematem  wierszy w tym roku była : „Wiosna w przyrodzie”.

Cele główne konkursu to:

– Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego.

– Upowszechnianie kultury żywego słowa.

– Promowanie talentu dzieci.

Dotychczas finał konkursu przeprowadzany był bardzo uroczyście z udziałem laureatów z poszczególnych oddziałów. W tym roku z uwagi na obostrzenia  pandemiczne formuła konkursu została zmieniona.  Wychowawcy w swoich oddziałach wyłonili kandydatów do finału, a następnie wraz z komisją konkursową  wyłonili zwycięzców . W czterech  oddziałach konkurs został rozstrzygnięty w dniu 26.03.2021r, a w jednym z oddziałów  w dniu 20.04.2021r. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki rzeczowe, natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i słodki upominek.

Na uwagę zasługuje to, że dzieci były bardzo dobrze przygotowane do konkursu, co jest wspólną zasługą nauczycieli i rodziców. Prezentowały się znakomicie, znały teksty wierszy, pięknie je interpretowały  i wkładały całe „serducha”, aby dobrze wypaść.

I naprawdę komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, aby wyłonić najlepszych. Dziękujemy rodzicom za współpracę, a  laureatom gorąco gratulujemy!!!

                                                                                                  J. Karasińska