Ogólnopolski Konkurs na temat Puszczy Białowieskiej

Od 01.02.2021r. do 20.04.2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy wykonywali szereg działań związanych z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych na temat Puszczy Białowieskiej .

Konkurs zorganizowała Fundacja Niezależne Media, wydawca portalu przyrodniczego puszcza.tv dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Główny cel konkursu to upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych wiedzy na rzecz ochrony środowiska poprzez :

  • wykonanie prezentacji na temat oddziaływania człowieka i zjawisk pogodowych na Puszczę Białowieską,
  • wykonanie plakatu prezentującego rośliny tworzące warstwy lasu na przykładzie Puszczy Białowieskiej,
  • napisanie opowiadania i artykułu o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy podjęli się wykonania wszystkich powyższych form ukazania bogactwa fauny i flory Puszczy Białowieskiej oraz wpływu różnorodnych czynników na jej funkcjonowanie.

Uczniowie ( 20 )  , którzy wzięli udział w konkursie to:

  •  „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” :

– Moskwa Natalia Ula kl. 4a

– Kinga Nowak  kl. 4b

– Mikołaj Rożkiewicz kl. 4a

– Julia Chmiel kl. 4b

– Kamińska Patrycja kl. 4b

– Maja Kwaśniewska kl.5A

– Nela Zgórska  kl. 5A

– Maja Kwiecień kl. 5B

– Jakub Pawlusek  kl. 5B

– Julia Pasternak  kl. 7B

– Nikola Kalatura  kl. 7C

– Aleksandra Ziembicka kl. 7C

  • ,, Prastara puszcza : oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych” – wykonanie prezentacji :

–  Filip Małas   kl. 5A

–  Oliwier Idzik  kl. 5B

–  Wiktor Pietrzyk kl. 5B

–  Karol Terlecki kl. 7A

–  Kinga Piwońska kl. 7C

  • „Zakochaj się w puszczy” – opowiadanie o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej :

– Julia Moryc kl. 4 A

– Karol Terlecki kl. 7A

  • „Zakochaj się w puszczy” – artykuł o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej :

– Karolina Sadowska kl. 7B

Prace uczniów zostały przesłane drogą elektroniczną do organizatora konkursu.

Ponadto zarówno na spotkaniach : zespołu  członków LOP – u klas 5 oraz zespołu członków LOP – u klas 7, a także na zajęciach Koła Ekologicznego kl. 6  wszystkie prace uczniów były prezentowane oraz omawiane.

Chętni uczniowie – członkowie LOP- u na podstawie zdobytych informacji wykonali prezentacje  przedstawiające ogromne bogactwo Puszczy Białowieskiej , która pełni  funkcje naturalnego laboratorium dla nauk ekologicznych, leśnych i ewolucyjnych i jest wpisana  na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

                                                                                                 Członkowie Szkolnego Koła LOP

 

Artykuł. Autor Karolina Sadowska

Opowiadanie. Autor Karol Terlecki

Prezentacja Puszcza Białowieska Karol Terlecki VIIa

Prezentacja Olivier Idzik