Wizyta w Fundacji Miśka Zdziśka

Od kilku już lat przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej reprezentują naszą Szkołę na podsumowaniu „Akcji nakrętek” w Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” w Jędrzejowie. Tak też stało się i w bieżącym roku szkolnym. Dzięki oddaniu na rzecz Fundacji 1200 kg nakrętek zajęliśmy III miejsce spośród ponad 130 jednostek zaangażowanych w tę akcję.

W tym miejscu, jako opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w tę akcję i prosić o jeszcze, bowiem w ten sposób przede wszystkim pomagamy chorym dzieciom, którymi opiekuje się Fundacja, ale też ograniczamy ilość wyrzucanych śmieci.

Opiekunowie SU