XXVI Tydzień Kultury Języka

W dniach od 05 – 09 marca bieżącego roku obchodziliśmy XXVI Tydzień Kultury Języka.  Hasło przewodnie tegorocznej imprezy brzmiało: „Czytelnictwo i oracja zawsze w modzie”.  W naszej szkole, jak w każdym roku, odbywały się konkursy związane z szeroko pojętą kulturą słowa i poprawnością językową. Na ten tydzień szkoła została ozdobiona plakatami tematycznie związanymi z Tygodniem Kultury Języka, które wykonali chętni uczniowie.  

Cele, jakie sobie założyliśmy to:

1.   Propagowanie kultury języka wśród społeczności szkolnej;

2.  Zainteresowanie uczniów pięknem języka ojczystego;

3.  Kształcenie umiejętności poprawnego i logicznego wyrażania się;

4. Kształcenie umiejętności współpracy w zespole.

Konkursem zainteresowaliśmy także klasy najmłodsze, a do ich realizacji włączyli się nawet rodzice. Mama Tomka z kl. II b – Monika przeczytała z synem bajkę pt. „Ołowiany żołnierzyk”. Dzięki wsparciu wychowawców tych klas, dzieci również poprzez zabawę we właściwy sobie sposób, bardzo zaangażowały się w realizację przydzielonych im zadań. Klasy I-III mały wymyśleć hasła związane z kulturą słowa i poprawnością językową, zaprezentować się w wyrazistym czytaniu wybranego przez wychowawcę tekstu, popisać się piękną kaligrafią, znajomością ortografii oraz pisemnie lub ustnie odpowiedzieć na pytanie: „ Co to znaczy dbać o kulturę języka?”.                                                              Wychowawcy ocenili najbardziej zaangażowanych i wyróżniających się uczniów.                                         Chętni uczniowie z pozostałych klas, którzy mieli trochę trudniejsze zadania, również wykazali się  zaangażowaniem i starali się je rzetelnie i terminowo wykonać.  Musieli zmierzyć się m.in. z ułożeniem reklam, ( klasy IV – VI ) dialogów,  zredagowaniem listów otwartych lub przemówienia ( klasy VII i oddziały gimnazjalne) tematycznie związanych z kulturą słowa, poprawną polszczyzną. Środa była dniem rywalizacji w dziedzinie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. W każdej klasie zostali wyłonieni mistrzowie ortografii. Trzeba przyznać, że wszyscy biorący udział uczniowie stanęli na wysokości zadania, oddawali ciekawe prace, w których poruszali problemy związane z kulturą słowa, nadużywaniem wyrazów modnych, skrótów, nawet wulgaryzmów. W swoich listach otwartych i przemówieniach nawoływali kolegów do dbałości o swój język, o jego poszanowanie, poprawność, czytelnictwo. Pisali m.in.: „ Jako Polka jestem dumna z naszego języka, kultury i tradycji”, „ Pielęgnujmy język polski niczym piękną roślinę i niech nasze słowa będą dla niego wodą dającą życie”, Pamiętajmy, że to jak mówimy, pokazuje, jakimi ludźmi jesteśmy”. Odnosili się również do wypowiedzi znanych Polaków, wśród nich oczywiście „ojca literatury polskiej” Mikołaja Reja, cytując: „ A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Wśród młodszej grupy uczniów niektórzy tworzyli wiersze, których przesłanie warto wziąć sobie do  serca.

Nina Miszczyk kl. V a:

„Słuchaj uważnie i zapamiętaj sobie,

że to jak się wyrażasz, świadczy o tobie.

„ Dzień dobry”, „ Proszę”, „Przepraszam”, „Dziękuję”

to naprawdę nic nie kosztuje!

Życie przecież piękniejsze by było,

gdyby wulgaryzmów na świecie ubyło.

Dlatego przekleństw nie używajmy,

i tym samym przykład innym dajmy”.

Warto też przytoczyć kilka haseł, które ułożyły dzieci:

Kl. I a „ Polski język ważna sprawa, mówić pięknie, wręcz wypada”.

Kl. I b: „ Każdy człowiek, duży, mały wie, że język polski jest wspaniały”.

Kl. II a: „Język polski popieramy, bo najwięcej słów w nim znamy”.

Kl. II b: „Nie używaj brzydkich słów, tylko ładne słówka mów”.

Kl. III a: „Pamiętaj Polaku, mowa twa ojczysta niech zawsze będzie piękna i czysta!”

Kl. III b: „ Język polski –  proste słowa, niech się inny przy nim schowa”.

Na zakończenie pragnę zamieścić refleksję zamieszczoną na plakacie z okazji TKJ:

„Teraz, gdy nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki,

pływać pod wodą jak ryby,

brakuje nam tylko jednego!

Nauczyć się porozumiewać jak ludzie”

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział, a nauczycielom za współpracę.

                                                                                 Teresa Rokicka