Z wizytą w Filharmonii

9 grudnia uczniowie klasy IIa  pod opieką swoich rodziców i nauczycieli  B. Miszczyk i M. Wojtkowicz  uczestniczyli w koncercie  pt. ,, DYSONANS czyli POWRÓT KRÓLEWICZAW składzie  Orkiestry Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej dostrzegliśmy grającą  na wiolonczeli   naszą koleżankę i absolwentkę naszej szkoły Panią Dorotę Andrejas Bałaga, która tak jak my ogromnie się ucieszyła widząc dzieci z Pierzchnicy. Udział w  koncercie to nie tylko  kontakt młodych słuchaczy z wielką sztuką ale  inny  sposób na wspólne spędzanie czasu z  dzieckiem w niecodziennej atmosferze.

                                                                                                                           B. Miszczyk