Dni Profilaktyki

W dniu 28 listopada w Gimnazjum odbył się Dzień Profilaktyki poświęcony problematyce uzależnień od środków psychoaktywnych.

Uczniowie wszystkich klas Gimnazjum, jak również szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej, wzięli udział  w debacie profilaktycznej programu „Chcę Być Sobą- Nie Biorę”, prowadzonej przez p. psycholog Darię Kurko i p. policjanta Roberta Szafrana.

W czasie spotkania młodzież dowiedziała się jak przebiega proces uzależnienia oraz poznała cechy osobowości osób uzależnionych. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencji prawnych wynikających z posiadania środków psychoaktywnych. Prowadzący przedstawili uczniom mity dotyczące narkotyków i dopalaczy oraz udzielili odpowiedzi na szereg pytań związanych z tym zagadnieniem. Ponadto, młodzież poznała techniki asertywnej odmowy, pomocne w przypadku nakłaniania do zażycia narkotyku.

W tym dniu zostało również zorganizowane spotkanie dla rodziców  na temat „Moje dziecko nie bierze”, przeprowadzone przez p. D. Kurko i p. R. Szafrana. Eksperci zapoznali zebranych z przyczynami sięgania przez dzieci po narkotyki oraz przedstawili skutki uzależnień.

Ponadto, nauczyciel biologii, p. Małgorzata Kula zapoznała rodziców z założeniami programu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, do którego w bieżącym roku szkolnym przystąpiło Gimnazjum.

 

Zespół ds. Profilaktyki