„Nie pal przy mnie, proszę”

Od grudnia 2016 roku wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej realizowali  w swoich klasach program edukacji antytytoniowej  pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.
Program miał charakter profilaktyczny i był realizowany pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach i za zgodą rodziców.
Celem programu było:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Składał się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  • Zajęcia I. Co to jest zdrowie?
  • Zajęcia II. Od czego zależy nasze zdrowie?
  • Zajęcia III. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  • Zajęcia IV. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  • Zajęcia V. Nie pal przy mnie, proszę!

Do zajęć włączyła się  pielęgniarka  szkolna  p. Ewa Kubat, która przybliżyła dzieciom treści dotyczące zdrowego trybu życia. Pielęgniarka zaprezentowała  piramidę zdrowego odżywiania. Pracując metodą ,,burza mózgów’’ zainspirowała dzieci do wypracowania w grupach  i wskazania, co ich zdaniem służy i szkodzi naszemu zdrowiu? Co robić, gdy nasze zdrowie jest zagrożone?
Zwróciła uwagę na unikanie przez dzieci miejsc, w których dorośli palą papierosy,  przebywania
i wdychania dymu papierosowego, który może być przyczyną wielu chorób.

Dzieci dowiedziały się co to znaczy ,,czynne i bierne palenie’’.
Wychowawcy w ciągu pięciu  godzin realizowanych zajęć kształtowali postawy asertywne związane z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu, uczyli dzieci mówienia  dorosłym ,,Nie pal przy mnie, proszę!’’.

Podczas zajęć stosowano głównie metody aktywizujące. Poprzez zabawę z udziałem głównej  bohaterki programu,  wiewiórki Wiki dzieci w  przystępny  sposób nabywały wiadomości i zgłębiały tajniki wiedzy zdrowotnej.  Kolorowały szablony wiewiórki Wiki, rysowały na komputerze znak zakazu palenia, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki, układały obrazki  z elementów, rozwiązywały krzyżówki, opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej oraz obejrzały prezentację pt. ,,Żyjmy zdrowo’’.

Finałem realizowanego programu było wykonanie gazetki ściennej promującej zdrowy tryb życia bez papierosów i wystawienie przedstawienia pt. Mamo, tato nie pal przy mnie, proszę!’’.

                                                                                                                                           B. Miszczyk