Tydzień Kultury Języka

TKJ 002 (800x600)Tydzień Kultury Języka obchodziliśmy w dniach od 09 do 14 marca 2015 roku. Hasłem przewodnim była myśl Wiliama Szekspira: „MÓWIĆ TO MAŁO – TRZEBA MÓWIĆ DO RZECZY”. Imprezie tej przyświecały następujące cele:

– zainteresowanie młodzieży pięknem języka ojczystego,

–  pogłębianie świadomości kulturowej i  językowej gimnazjalistów,

– kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym,

– doskonalenie znajomości życia i twórczości wybranych pisarzy i poetów polskich,

– wyłonienie „Humanistycznego Omnibusa”.

Nasze działania przebiegały według następującego scenariusza:

  1. Część wstępna – akcja informacyjna:
  • ogłoszenie  dotyczące obchodów Tygodnia Kultury Języka w naszej szkole, krótka informacja o typach zadań, nabór chętnych uczniów do udziału w konkursach; ( ze względu na konieczność przygotowania się do konkursów ogłoszenie ukazało się przed feriami zimowymi)
  • wykonanie plakatu i  gazetki poświęconej obchodom TKJ i umieszczenie jej w sali polonistycznej;
  1. Przebieg imprezy  od 09 – 13 marca.
  • Dzień 1 –  konkurs pod tytułem: „ Czyj to życiorys?”, mający na celu wykazanie się znajomością biografii i twórczości następujących pisarzy i poetów: J. Kochanowski, A. Mickiewicz, J. Słowacki, H. Sienkiewicz, S. Żeromski ( przygotowanie – p. Teresa Rokicka)
  • Dzień 2 –„ Czy umiesz mówić i pisać poprawnie?” – konkurs językowo – ortograficzny ( przygotowanie – p. Sylwia Bochenek).
  • Dzień 3. – Konkurs mitologiczny z: „Mitologii” Jana Parandowskiego ( przygotowanie – p. Teresa Rokicka).
  • Dzień 4 – .„Lubię frazeologię” – zagadki i zadania sprawdzające znajomość związków frazeologicznych ( przygotowanie – p. Sylwia Bochenek).
  • Dzień 5. – Turniej literacki: „Jaki to utwór” – rozsypanka wyrazowa, cytaty, wydarzenia, bohaterowie – przyporządkowanie do dzieła literackiego i podanie autora ( przygotowanie – p. Teresa Rokicka).
  1. Zakończenie i ogłoszenie wyników.

Do  konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas I – III –  po 5 uczniów z każdego poziomu. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 177 punktów.  Nikomu nie udało się uzyskać takiej ilości punktów, zwłaszcza że zadania nie były łatwe. Największą trudność sprawiła młodzieży znajomość „Mitologii”, a najlepiej wypadł konkurs językowo – frazeologiczny. Najwięcej punktów za zadanie 1 – „Czyj to życiorys” uzyskały uczennice: Natalia Perlak kl. III a   – 22 punkty, Dominika Ścieżka kl. II a – 21, 5 pkt. oraz Agata Olejarczyk kl. III b – 21 pkt. na 26 możliwych. W  konkursie językowo – ortograficznym najlepiej poradziły sobie uczennice: Ilona Kuzia kl. II a – 38 pkt., Stępień Emilia kl. II b – 30 pkt. na 41 możliwych. Znajomością „Mitologii” wykazała się Anita Gwadera kl. III a – 19, 5 punktów i Aleksandra Pałyga kl. I b – 19 pkt. Z frazeologią najlepiej poradziły sobie: Emilia Stępień kl. II b i Natalia Perlak kl. III a – po 36,5 pkt., Dominika Ścieżka kl. II a – 36 punktów na 43 możliwych do uzyskania. Ostatnie zadanie – turniej literacki najlepiej rozwiązały: Kinga Ślusarska kl. II b  i Klaudia Staszewska  kl. III b   po 33,5 pkt., Agata Olejarczyk kl. III b – 32 pkt. oraz Aleksandra Pałyga kl. I b – 31,5 pkt. na 39 możliwych.

 „Humanistycznym Omnibusem” z ilością 131 punktów została uczennica kl. III b –Agata Olejarczyk. Oto nazwiska uczennic, które zajęły odpowiednio niższe lokaty, uzyskując ilość punktów 70 % i powyżej. II miejsce – Emilia Stępień i Klaudia Staszewska – 127, 5 pkt. III miejsce – Aleksandra Pałyga i Natalia Perlak po 127 pkt.          IV miejsce – Kuzia Ilona – 126,5 pkt. V miejsce – Anita Gwadera – 123,5 pkt.

Za udział w konkursie uczennice otrzymają  cząstkowe oceny wzorowe  z zachowania oraz inne nagrody. Wszystkim uczestniczkom gratulujemy uzyskanych punktów i zdobytej lub utrwalonej dzięki temu konkursowi wiedzy. Z pewnością warto podejmować dodatkowe wyzwania, brać udział w konkursach, sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę humanistyczną, doskonalić własną polszczyznę, aby – jak pisał poeta Juliusz Słowacki – „ język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Teresa Rokicka